ตะลุยโจทย์ PAT จีน

ราคา 3,600 บาท

 • เวลาเนื้อหา: 29:09 ชม.
 • เวลาที่ให้: 40:00 ชม.
 • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

ไวยากรณ์ PAT จีน

ราคา 1,900 บาท

 • เวลาเนื้อหา: 12:24 ชม.
 • เวลาที่ให้: 20:00 ชม.
 • วันที่ให้: 120 วัน

1,900 บาท

คำศัพท์ & สำนวนจีน

ราคา 3,600 บาท

 • เวลาเนื้อหา: 18:27 ชม.
 • เวลาที่ให้: 30:00 ชม.
 • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

โจทย์เสริม (补充题)

ราคา 1,500 บาท

 • เวลาเนื้อหา: 07:22 ชม.
 • เวลาที่ให้: 12:00 ชม.
 • วันที่ให้: 60 วัน

1,500 บาท

ภาษาจีน สนทนา เพื่อธุรกิจ 1

ราคา 2,200 บาท

 • เวลาเนื้อหา: 15:00 ชม.
 • เวลาที่ให้: 30:00 ชม.
 • วันที่ให้: 120 วัน

2,200 บาท