คำศัพท์ & สำนวนจีน

รายละเอียดหลักสูตร
 • เวลาเนื้อหา: 18:27 ชม.
 • เวลาที่ให้: 30:00 ชม.
 • วันที่ให้: 120 วัน

คอร์สคำศัพท์&สำนวนจีน  เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วระดับ HSK3 HSK4 หรือเทียบเท่า 

 • เน้นการเรียนรู้ และทบทวนคำศํพท์ อีกทั้งสำนวนจีน คำแสลงต่างๆ ที่คนจีนมักใช้กัน 
 • ปัญหาของผู้เรียนจีนส่วนใหญ่ คือ เรียนรู้คำศัพท์มาเยอะมาก จำไม่ได้ สับสน และนำไปใช้ในประโยคไม่เป็น และหลายคนเรียนภาษาจีนมานาน แต่เมื่อต้องการสื่อสารเป็นจีน กลับเรียงประโยคไม่ถูกต้อง คอร์สนี้จึงเน้นการนำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้ว มาฝึกใช้ให้เป็น พูดให้คล่องขึ้น
 • ฝึกฝนการใช้คำศัพท์ที่เรียนแล้วในระดับกลาง A B C 
 • เข้าใจสำนวน คำแสลงต่างๆ ที่มักจะพบบ่อยในภาษาจีน 
 • เน้นการเรียบเรียงประโยคให้เป็นภาษาจีนอย่างถูกต้อง
 • ฝึกการใช้ภาษาจีน คิดเป็นจีน พูดอย่างจีน 
   

เวลาที่ให้: 30:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง