ตะกร้า

×
ครูวี  (陈英华 老师)
พรรณระวี พรหมสถาวงศ์                        
ผู้ก่อตั้ง และดำเนินการสอนทุกหลักสูตร ของ สถาบันภาษาจีน V Chinese Online
 
ครูวี มีความช่ำชองในด้านภาษาจีนเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีประสบการณ์สอนภาษาจีนให้นักเรียนไทยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา ทำให้ครูวีเข้าใจปัญหาของคนไทยในการเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ปัญหาการออกเสียง จนถึงความเข้าใจหลักไวยากรณ์จีน และการนำคำศัพท์มาเรียงประโยคอย่างถูกต้อง เป็นต้น  ซึ่งครูวีจะมีเทคนิคชี้แนะให้นักเรียนเข้าใจหลักพื้นฐานของภาษาจีนได้โดยง่าย อีกทั้งสามารถแนะนำการวางแผนการเรียน ให้นักเรียนพิชิตเป้าหมายได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
 
ประวัติการศึกษา
  • ประถม และมัธยมศึกษา     นครปักกิ่ง ประเทศจีน
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมฯ)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (KMUTT)
  • ปริญญาโทด้านบริหารการตลาด (MIM)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรอบรมพิเศษ ภาษาจีน   East China Normal University (华东师范大学)

ประวัติการทำงาน

เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน ในสถาบันกวดวิชา OCA และเป็นอาจารย์พิเศษในองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET); KBANK; Standard Chartered Bank (Thailand); Nippon Paint Thailand; กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ฯลฯ

ปัจจุบัน ดำเนินการสอนภาษาจีนทุกๆ หลักสูตรของ สถาบันภาษาจีน V Chinese Online

 

 
คุณมีสินค้าในตะกร้า 0 รายการ
ดำเนินการสั่งซื้อ