ไวยากรณ์ PAT จีน

รายละเอียดหลักสูตร
  • เวลาเนื้อหา: 12:24 ชม.
  • เวลาที่ให้: 20:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

คอร์ส ไวยากรณ์จีน   คอร์สเดียวเข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องไวยากรณ์จีน

  • เน้นหลักไวยากรณ์ตั้งแต่เบื้องต้น จนถึงประเภทต่างๆ ของคำเชื่อม
  • โดยยึดตามประเด็นไวยากรณ์จีนที่มักพบบ่อยในข้อสอบ PATจีน ข้อสอบ HSK เป็นสำคัญ  
  • แบ่งการอธิบายเป็นเรื่องๆ พร้อมแสดงตัวอย่างชัดเจน และมีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกความเข้าใจ
  • รวบรวมโจทย์ข้อสอบ PATจีน ในอดีตย้อนหลังไปหลายๆปี  โดยเน้นเฉพาะที่เกี่ยวกับไวยากรณ์

เวลาที่ให้: 20:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง