ตะกร้า

×
ตัวอย่างหนังสือ คำศัพท์ & สำนวนจีน

คอร์สคำศัพท์&สำนวนจีน  เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วระดับ HSK3 HSK4 หรือเทียบเท่า 

  • เน้นการเรียนรู้ และทบทวนคำศํพท์ อีกทั้งสำนวนจีน คำแสลงต่างๆ ที่คนจีนมักใช้กัน 
  • ปัญหาของผู้เรียนจีนส่วนใหญ่ คือ เรียนรู้คำศัพท์มาเยอะมาก จำไม่ได้ สับสน และนำไปใช้ในประโยคไม่เป็น และหลายคนเรียนภาษาจีนมานาน แต่เมื่อต้องการสื่อสารเป็นจีน กลับเรียงประโยคไม่ถูกต้อง คอร์สนี้จึงเน้นการนำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้ว มาฝึกใช้ให้เป็น พูดให้คล่องขึ้น
  • ฝึกฝนการใช้คำศัพท์ที่เรียนแล้วในระดับกลาง A B C 
  • เข้าใจสำนวน คำแสลงต่างๆ ที่มักจะพบบ่อยในภาษาจีน 
  • เน้นการเรียบเรียงประโยคให้เป็นภาษาจีนอย่างถูกต้อง
  • ฝึกการใช้ภาษาจีน คิดเป็นจีน พูดอย่างจีน 
     

 

ซื้อคอรส์เรียน
คุณมีสินค้าในตะกร้า 0 รายการ
ดำเนินการสั่งซื้อ