ตะกร้า

×
ตัวอย่างหนังสือ ภาษาจีนระดับกลาง B

ภาษาจีนระดับกลาง B เป็นคอร์สที่เนื้อหาต่อเนื่องจากระดับกลาง A

โดยเน้นเนื้อหาดังนี้  
  • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมสอบระดับ HSK4
  • นำคำศัพท์มาเรียงประโยค และจับใจความประโยคได้
  • เรียนรูไวยากรณ์จีน เน้นคำเชื่อม และวิธีการใช้คำศํพท์ที่ยากๆ 
  • ทำแบบฝึกหัด เพื่อให้คุ้นชินการใช้คำศํพท์ และไวยากรณ์อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  • เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน

 

ซื้อคอรส์เรียน
คุณมีสินค้าในตะกร้า 0 รายการ
ดำเนินการสั่งซื้อ