ตะกร้า

×
ตัวอย่างหนังสือ ภาษาจีนระดับต้น C

ภาษาจีน ระดับต้น C  เป็นคอร์สต่อเนื่องมาจากคอร์ส ภาษาจีนระดับต้น B หรือเหมาะสำหรับผู้ที่สอบผ่านระดับ HSK2 มาแล้ว 

เนื้อหาหลักในคอร์สนี้ ดังนี้ 

  • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนต่อเนื่อง 
  • เน้นการอ่านอักษรจีนเป็นหลัก ไม่มี PINYIN ประกบ
  • เน้นไวยากรณ์จีน ประโยคเชิงซ้อน
  • ทำแบบฝึกหัดหลากหลายแบบ เพื่อฝึกฝนการใช้งานจริง
  • จบคอร์สนี้  มีความรู้เทียบเท่า ระดับ HSK3
  • เนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน

 

ซื้อคอรส์เรียน

ซื้อคอรส์เรียน
คุณมีสินค้าในตะกร้า 0 รายการ
ดำเนินการสั่งซื้อ