ตะกร้า

×
ตัวอย่างหนังสือ ภาษาจีนระดับต้น B

ภาษาจีน ระดับต้น B  เป็นคอร์ส สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนเบื้อต้นมาบ้างแล้ว ต้องใช้ PINYIN เป็น และได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนมาบ้างแล้ว  เนื้อหาหลักในคอร์สนี้ ดังนี้ 

  • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนต่อเนื่อง 
  • เน้นไวยากรณ์เบื้องต้น 
  • นำหลักไวยากรณ์ ไปเรียบเรียงประโยคอย่างถูกต้อง
  • ฝึกการอ่านอักษรจีน โดยไม่มี PINYIN กำกับ
  • เนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน

ซื้อคอรส์เรียน
คุณมีสินค้าในตะกร้า 0 รายการ
ดำเนินการสั่งซื้อ