ตะกร้า

×
ตัวอย่างหนังสือ ภาษาจีนระดับต้น A

ภาษาจีนระดับต้น A เป็นคอร์สที่ปูความรูพื้นฐานทั้งหมดในภาษาจีน โดยเน้นเนื้อหา ดังนี้  

  • ฝึกการใช้ PINYIN ให้เป็น  
  • ออกเสียงอย่างถูกต้องแบบคนจีนแท้
  • เรียนรู้กฏของภาษาเบื้องต้น
  • เรียนรู้คำศัพท์อย่างง่าย ประโยคเบื้องต้น 
  • ฝึกพูดภาษาจีนให้คล่อง ด้วยคำศัพท์ที่ได้เรียนไปแล้ว 
  • เนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน

ซื้อคอรส์เรียน
คุณมีสินค้าในตะกร้า 0 รายการ
ดำเนินการสั่งซื้อ