ตะกร้า

×
ตัวอย่างหนังสือ ติวสอบ HSK3

ติวสอบ HSK3

ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่า รวมถึงฝึกทักษะการฟัง การอ่าน จับใจความ และการเรียบเรียงประโยคเนื้อหาข้อสอบเก่าไม่ต่ำกว่า 5 ชุด

 •  ติวคำศัพท์ที่มักใช้บ่อยๆ ในการสอบระดับ HSK3 ผู้สอบในระดับนี้ควรจะเรียนรู้คำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 600 คำ
   
 •  แยกฝึกฝนทักษะสำหรับการทำโจทย์ ทั้งสามด้านคือ การฟัง การอ่าน และการเขียน
  ซึ่งข้อสอบในระดับ HSK3 แต่ละชุดนั้น จะประกอบด้วย การฟัง 40ข้อ การอ่าน 30ข้อ และการเขียน 10ข้อ

   
 •  ฝึกฝนเทคนิค และความเร็วในการทำข้อสอบ
  ความเร็ว และความแม่นยำ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำข้อสอบ HSK เพราะในแต่ละส่วนจะให้เวลามาค่อนข้างน้อย

   
 •  รวมโจทย์ในการฝึกฝนทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 400 ข้อ การทำโจทย์เยอะ จะทำให้ นร มีทักษะสูงขึ้น ทั้งจำศัพท์ได้ และทำโจทย์ได้เร็ว

ซื้อคอรส์เรียน
คุณมีสินค้าในตะกร้า 0 รายการ
ดำเนินการสั่งซื้อ